EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränse

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
19-07-2013