Latest News


UK: the interplay between the Geneva Convention and the Hague Convention

Date: 
Tuesday, September 15, 2020

On 15 September 2020, the Court of Appeal ruled that, where a child has been granted refugee status in their own right, or has its own pending asylum claim, it cannot be returned under the Hague Convention. However, in case a child is dependent on another asylum claim, the child can be returned.

Finland: Supreme Administrative Court rules on the obligation to provide special procedural guarantees to vulnerable applicants

Date: 
Monday, September 7, 2020

On 7 September 2020, the Supreme Administrative Court of Finland ruled that an officer of the Finish Immigration Service (FIS) is obliged, under section 96(a) of the Aliens Act, to consider the individual status and circumstances of an asylum applicant by identifying an applicant in need of special procedural guarantees and providing them with the necessary support to enable them to exercise their rights and fulfil their obligations

France: interim relief judge rejects call for continued food and drinks distribution in the center of Calais

Date: 
Tuesday, September 22, 2020

On 22 September 2020, the French Administrative Tribunal of Lille ruled that there was no urgency to suspend the execution of the Pas-de-Calais Prefect’s decree (Arrêté) of 10 September 2020, which prohibits the distribution of free drinks and food products in certain parts of the city center of Calais to prevent health risks and

Latest Cases


Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen beslutade att hänföra en sökandes överklagande om överföring under Dublinförordningen till en administrativ myndighet utgör ett brott mot den sökandes rätt till effektivt rättsmedel. 

Sökandes ursprungsland: Unknown

Migrationsöverdomstolen fann att frågan om tidsfrist för överföring av en sökande enligt artikel 29.1 Dublinförordningen har löpt ut inte har betydelse för fastställandet av ansvarig medlemsstat och ska därför inte omfattas av domstolens prövning av överklagande av överföringsbeslut enligt Dublinförordningen. 

Sökandes ursprungsland: Syria

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).