Latest News


CRC: Committee finds violations concerning, inter alia, medical examinations in the course of age determination procedure

Date: 
Thursday, February 4, 2021

On 4 February 2021, the Committee on the Rights of the Child adopted its views in R.Y.S. v Spain (CRC/C/86/D/76/2019).

R.R. and others v Hungary: ECtHR rules that asylum seeking family’s rights under Article 3 and Article 5 were violated in Röszke transit zone

Date: 
Monday, March 8, 2021

On 2 March 2021, the European Court of Human Rights published its judgment in R.R. and others v Hungary (application no. 36037/17) concerning the confinement of an Iranian-Afghan family, including three minor children, to the Röszke transit zone at the border of Hungary and Serbia between 19 April and 15 August 2017.
 

Communicated cases against Poland: A.I. and others v Poland (application no. 39028/17), T.Z. and M.M. and Others v Poland (application no. 41764/17) and A.B. and Others v Poland (application no. 42907/17)

Date: 
Tuesday, March 2, 2021

On 1 March 2021, the cases A.I. and others v Poland (application no. 39028/17), T.Z. and M.M. and Others v Poland (application no. 41764/17)  and A.B. and Others v Poland (application no. 42907/17) were communicated by the ECtHR. 
 

Latest Cases


Country of Applicant: Afghanistan

Če prosilec za mednarodno zaščito zatrjuje, da v odgovorni državi članici obstajajo pomanjkljivosti azilnega postopka (v skladu s 3. členom Dublinske uredbe III), ima država, ki odloča, dolžnost raziskati sistematske pomanjkljivosti azilnega postopka v skladu z obrnjenim dokaznim bremenom. 

Country of Applicant: Serbia

Tožnika nista pripadnika posebne družbene skupine v smislu Konvencije o statusu beguncev, saj niti iz njunih navedb niti iz splošno znanih informacij ne izhaja, da Republika Srbija svoje državljane, ki izhajajo iz Kosova, šteje za posebno skupino s specifičnimi lastnostmi oziroma karakteristikami.

Iz sodne prakse ESČP v zvezi s 3. členom EKČP in odločbe Ustavnega sodišča Up-96/09, na katero se sklicuje sodišče prve stopnje, po presoji Vrhovnega sodišča ne izhaja, da predstavlja minimalna socialno-ekonomska zaščita posameznika, ki je odvisen od državne pomoči, kršitev dostojanstva in razlog za priznanje subsidiarne zaščite. Slabe socialno-ekonomske razmere, v katerih živi pretežen del prebivalstva posamezne države prav tako ne predstavljajo razlogov za priznanje subsidiarne zaščite. 

Country of Applicant: Bosnia and Herzegovina

Pri prvi tožnici obstajajo take izjemne osebne okoliščine, ki narekujejo stalno visoko kvalificirano zdravniško oskrbo, ki ji jo nudijo v tukajšnjih zdravstvenih zavodih, doma pa druga tožnica. Če bi tako bolnega človeka poslali iz tukajšnjih urejenih razmer v zbirni center v BiH, bi zaradi pomanjkljive zdravniške oskrbe prva tožnica lahko utrpela nečloveško oziroma poniževalno ravnanje, kar je resna škoda, ki opravičuje podelitev subsidiarne zaščite v Sloveniji. 

V primeru vrnitve druge tožnice v izvorno državo bi bila ločena od prve tožnice oziroma od svoje družine, kar je v nasprotju s temeljnim načelom združevanja družin. Poleg tega bi z morebitno vrnitvijo v BiH oziroma v tamkajšnji zbirni center, obstajala utemeljena bojazen, da bi bila kot mlada Romkinja brez družine in sredstev za preživljanje tudi zaradi diskriminacije Romov lahko deležna nečloveškega oziroma poniževalnega ravnanja. 

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).