NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
19-07-2013