Latest News


Finland: The Supreme Administrative Court of Finland ruled that serious interference with religious freedom can constitute persecution

Date: 
Thursday, September 10, 2020

On 10 September 2020, the Supreme Administrative Court of Finland ruled that serious interference with religious freedom can constitute persecution, thereby overturning the decision of the Finnish Immigration Service (FIS) and the Administrative Court.

The case c

UK: Court of Appeal upholds decision that declared removal of Ugandan citizen unlawful

Date: 
Monday, September 28, 2020

On 28 September 2020, the UK Court of Appeal rejected an attempt by the Home Office to overturn a High Court order to bring an asylum applicant, who had been removed under the earlier declared ‘unlawful’ Detained Fast Track (DFT) system, back to the UK and agreed with the applicant that the period succeeding her unlawful immigrati

CJEU: Provision of basic needs for third country nationals with seriously ill, dependent child pending an appeal with automatic suspensive effect

Date: 
Wednesday, September 30, 2020

On 30 September 2020, the CJEU answered the preliminary request for an interpretation of Articles 5 and 13 of the Return Directive (2008/115/EC) made in the proceedings between LM and the Public Centre for Social Welfare (CPAS).

Latest Cases


Land van herkomst: Syria

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van herkomst: Syria

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van herkomst: Afghanistan

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).