Latest News


Finland: Supreme Administrative Court rules that deportation order would be disproportionate to applicant’s right to family life

Date: 
Tuesday, June 9, 2020

On 9 June 2020, the Supreme Administrative Court published its judgment (KHO: 2020: 67) on the deportation of an applicant, of Kurdish ethnicity, to Iraq.

Italy: Court of Cassation rule on error in application of Dublin Regulation III

Date: 
Thursday, January 30, 2020

The First Civil Section of the Italian Court of Cassation recently ruled on the cessation Dublin III responsibility when an applicant submits a second asylum request in another Member State after having left the territory of the EU for at least three months.

CJEU: Hungary’s restrictions on the financing of civil organisations from abroad contrary to EU law

Date: 
Thursday, June 18, 2020

On 18 June 2020, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union delivered its judgment in Case C-78/18 Commission v Hungary, concerning Hungary’s restrictions on the financing of civil society organisations from abroad.

Latest Cases


Land van herkomst: Syria

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van herkomst: Syria

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van herkomst: Afghanistan

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).