Latest News


The Netherlands: UNRWA unable to provide protection and assistance to Palestinian refugees in Gaza

Date: 
Monday, August 24, 2020

On 24 August 2020, a Tribunal in The Hague annulled the refusal of the Dutch State Secretary of Justice and Security to issue a residence permit to a stateless individual coming from the Occupied Palestinian Territory (OPT). 

The stateless

Germany: Court rules that corona does not influence the six-month time limit in Article 29(1) Dublin III

Date: 
Friday, August 28, 2020

On 28 August 2020, the Administrative Court of Greifswald ruled that the six-month time limit embedded in Article 29(1) 

Advocate General Pikamäe’s opinion on the joined cases R.N.N.S., K.A. v. Minister van Buitenlandse Zaken

Date: 
Wednesday, September 9, 2020

On 9 September 2020, Advocate General Pikamäe delivered his opinion in the Grand Chamber case R.N.N.S., K.A. v. Minister van Buitenlandse Zaken (joined cases 

Latest Cases


Land van herkomst: Syria

Indien een vreemdeling, in verband met de behandeling van zijn asielaanvraag, de aanwijzing krijgt zich beschikbaar te houden in een beperkte ruimte, kan dit in strijd zijn  met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM”). Bij zijn beoordeling zal de Rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten nemen, in het bijzonder  van belang is de aard, de duur, het effect en de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Land van herkomst: Syria

Een besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de “staatssecretaris”), van de Nederlandse staat, kan in strijd worden verklaard met: (i) artikel 3.37e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, indien zulk besluit, aangaande de vraag of een land kwalificeert als een veilig derde land, niet gebaseerd is op meerdere bronnen van informatie; en/of, (ii) artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht op basis van de vereisten dat alle besluiten van de staatssecretaris (a) zorgvuldig  zijn voorbereid en (b) voorzien van een deugdelijke motivering. 

Land van herkomst: Afghanistan

De overdracht van asielzoekers van België naar Oostenrijk, onder de Dublin-reglementering, is strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien de overheid het heeft nagelaten om informatie te bekomen over wat de gevolgen zijn van het moratorium op de behandeling van asielaanvragen in Oostenrijk.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).