Háttér

 

A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja a vonatkozó esetjogot angolul és a tagállam nyelvén, illetve, ahol az rendelkezésre áll, linket és/vagy pdf formátumú dokumentumot mellékel az eredeti ítélet teljes szövegéhez.

Az EDAL-t az Európai Bizottság Európai Menekültügyi Alapja finanszírozza a következő projekt keretében: ‘Tanulás a gyarkorlatból: Jogtudományi adatbázis fejlesztése a befogadási feltételekről és a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvek értelmezésének mélyebb megértésére Európa-szerte’.

Az EDAL a harmonizált védelmi normák fejlesztésének erősítését tűzi ki célul a Közös Európai Menekültügyi Rendszeren belül, és különösképpen a következetesség ill. minőség javítását a befogadási feltételekről1 és menekültügyi eljárásokról szóló2 irányelvek értelmezésében és alkalmazásában.

Elsődleges közönségét döntéshozók (minden szinten), szakemberek, közpolitika-alkotók és tudósok alkotják. A projekt elő kívánja segíteni a tagállamok döntéshozóinak és szakembereinek mélyebb szintű együttműködését. Az EDAL az alábbi tagállamok eset-összefoglalóit tartalmazza:

Ausztria
Belgium
Ciprus
Cseh Köztársaság
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Írország
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Szlovénia
Szlovákia
Spanyolország
Svédország
Svájc
UK
 

Az Ír Menekültügyi Tanács (Irish Refugee Council) volt a projekt koordinátora, partnerszervezete pedig az Európai Menekültügyi Tanács (European Council on Refugees and Exiles, ECRE). Tanácsadó testületet hoztak létre — benne az UNHCR képviselőjével —, hogy útmutatást nyújtson a projekthez; valamint tagállamonként szakértőket bíztak meg az esetek kiválasztására és összefoglalójuk megszövegezésére angolul és a tagállam nyelvén.
Az esetek kiválasztásának kritériumai

Az EDAL elsősorban arra összpontosít, hogy a befogadási feltételekről és a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvek értelmezéséhez releváns esetjogot gyűjtsön; de a Menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló irányelvvel ill. a Dublin II. rendelettel kapcsolatos eseteket is felvesz. Fontos jogi kérdést megvitató eseteket választunk ki, ahol a döntéshozó érvelése világos és tanulságos. Ide tartoznak például a precedenst teremtő esetek valamint olyan esetek, amelyek hozzájárulnak a tagállami szintű közpolitikai változásokhoz. Továbbá — kimenetelüktől függetlenül — olyan eseteket is kiválasztunk, amelyek jelentősnek tekinthetők, és ezért szükséges megosztani őket más tagállamok döntéshozóival és szakembereivel. Az eset-összefoglalók bírósági szintje eltérő az egyes joghatóságokban. Közigazgatási bíróságok vagy kvázi-bírói testületek döntéseit is felvesszük.

Nemzetközi védelmi normák

Az EDAL tudatában van annak, hogy az EU jog nem az egyetlen menekültügyi jogforrás a tagállamokban. Minden tagállam aláírta az 1951-es Genfi Egyezményt a menekültstátuszról, és a tagállamok között eltérések lehetnek a nemeztközi (és EU) kötelezettségek értelmezésében. Az EDAL hasznos lehet olyan esetek beazonosításában, amelyek vagy rávilágítanak a védelmi hézagokra a tagállamokban, vagy olyan esetjogi példák, amelyek igazolják, hogy a tagállamok az EU menekültügyi  acquis-nál magasabb normákat tartanak fent, de megfelelnek a nemzetközi jognak.

Az EDAL jellemzői

Az EDAL angolul és az ítélet eredeti nyelvén kereshető. A weblap interfésze csak angolul érhető el. 

Az eset-összefoglalók a következő módokon kereshetők: prediktív kulcsszavas keresés, tartalom szerinti/teljes szöveges (“free text”/”full text”) keresés, ill. a vonatkozó EU irányelv rendelkezései, hivatkozás és esetcím alapján.

A teljes szöveges keresés az összes alábbi teljes szöveges mezőt használja. A találati sorrend a keresési relevanciától függ. A legtöbb mező súlyozottsága  1,0, a címé 21,0, a bevezető megjegyzésé 3,0.

 • Cím
 • Bíróság neve
 • Semleges hivatkozási szám
 • Egyéb hivatkozási szám
 • Alkalmazható EU jogi rendelkezés » Név
 • Bevezető megjegyzés » Szöveg
 • Tények » Szöveg
 • Entity HTML kimeneti fájl

A felhasználók az alábbi kategóriák szerinti “szűrőkkel” böngészhetik az eseteket.

 • Kulcsszavak szerinti szűrés
 • Vonatkozó EU jogi rendelkezés szerinti szűrés
 • Hivatkozott  jogi rendelkezés szerinti szűrés
 • Hivatkozott  esetjog szerinti szűrés
 • Ítélet országa szerinti szűrés
 • Kérelmező országa szerinti szűrés
 • Dátum szerinti szűrés

Hivatkozott és alkalmazható EU jogi rendelkezések

Az esetek kiválasztásánál a tagállamok szakértői meghatározzák a hivatkozott és az esetre alkalmazható EU jogi rendelkezéseket (akkor is, ha nem történt rá hivatkozás). Például a legtöbb ország joggyakorlata nem hivatkozik a Befogadási feltételekről szóló irányelv 4. cikkére a tények és körülmények értékeléséről, amikor a hitelességet és a “menedékkérő javára döntés” elvét vitatják meg, bár a 4. cikk releváns és alkalmazható lehet.

Országok áttekintése

Az EDAL tájékoztatást nyújt minden tagállam jogi keretszabályozásáról. Az Országok áttekintése című részben felvázolja, hogyan működik a menekültügyi rendszer, és elmagyarázza a folyamatban résztvevő különböző bíróságok és törvényszékek pozícióját és egymás közti kapcsolatát.