Magyarország - Fovárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 13 június 2013, M.R.D. kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BAH), 6.K.31.548/2013/3

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
13-06-2013
Citation:
6.K.31.548/2013/3
Court Name:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
National / Other Legislative Provisions:
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 6
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 7
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 12
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 61
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 45(1)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 45(3)
Hungary - Magyarország Alaptörvénye (Fundamental Law)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

A bíróság a non-refoulement megállapítása helyett a felperest oltalmazottként ismerte el, mert hazatérése esetén súlyos sérelem veszélye (kínzás, kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés) állna fent.

Facts: 

A felperes 2012-ben kérte menekültkénti elismerését arra hivatkozva, hogy a külföldi tartózkodása miatt a kubai törvények értelmében már nem tekintik kubai állampolgárnak, hazatérni nem tud. Hivatkozott továbbá arra, hogy nem ért egyet a politikai rendszerrel, a kubai rendszerben nem tud élni, sportolóként nem kapott lehetőséget. Az alapeljárásban az alperes a menekültkénti és oltalmazottkénti elismerést megtagadta, viszont megállapította a visszaküldés tilalmának fennállását (tolerált státusz).

Decision & Reasoning: 

A bíróság egyetértésben alperessel megállapította, hogy menekültkénti elismerésre nincs lehetőség, mivel felperes politikai tevékenységet nem folytatott, a kubai hatóságokkal összetűzése nem volt.

A visszaküldés tilalma kapcsán viszont alperes nem fejtette ki határozatában, hogy a Met. 45. § (1) bekezdésében meghatározott esetek közül melyik alapján állapította meg a visszaküldés tilalmát. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely személyes fenyegetettséget követelne meg a Met. 61. § b) pontján alapuló oltalmazottkénti elismerés feltételéül, a kérelmező konkrétan egy meghatározott típusú sérelem veszélyének van kitéve. A fegyveres konfliktuson kívül más olyan általánosabb szituáció is adódhat, amelyben fennáll a kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód veszélye. A védelmi kategóriák elhatárolásakor továbbá nem annak van jelentősége, hogy mennyire általános vagy nem általános a veszély, hanem annak, hogy milyen okon alapul. Ha egy kérelmező megfelel a magasabb védelmi kategória feltételeinek is, akkor a magasabb szintű védelemben kell részesíteni. Sem a Kvalifikációs Irányelv, sem az azt átültető magyar menedékjogi szabályozás nem határoz meg a súlyos sérelem valós veszélyén és a kizáró okok hiányán kívül semmilyen további feltételt az oltalmazottkénti elismeréshez.

Mindezekre tekintettel a bíróság az alperes határozatát megváltoztatta, és felperest oltalmazottként ismerte el.

Outcome: 

A kereset részbeni, a menekültkénti elismerés tekintetében történő elutasítása, ill. oltalmazottkénti elismerés.

Case Law Cited: 

Hungary - Metropolitan Court, 17.K.30.307/2009

Hungary - Metropolitan Court, 24.K.33.913/2008