Magyarország - Fővárosi Törvényszék, 2012. Április 26. K.F. kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 6.K.31.728/2011/14

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
26-04-2012
Citation:
6.K.31.728/2011/14
Court Name:
Fővárosi Törvényszék
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Az afgán kérelmező oltalmazott státuszt kapott a bírósági eljárásban. A hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a kérelmezőt fenyegető súlyos sérelem vagy üldöztetés az adott országrészben nemcsak a kérelem elbírálásának pillanatában, hanem várhatóan a jövőben sem áll fenn. A fegyveres konfliktusokkal küzdő országok általában nem nyújtanak biztonságos belső menekülési lehetőséget, mivel a frontvonalak mozgása a korábban biztonságosnak látszó területeket is veszélyessé teheti.

Facts: 

Az afgán származású kérelmező 2010-ben kért menedékjogot, a BÁH azonban elutasította, figyelemmel a felperes nyilatkozataiban szereplő nagyszámú ellentmondásra, és megállapította, hogy a visszaküldés tilalma nem áll fenn. A felperes ezután Ausztriába távozott, de a dublini eljárás keretében belül visszatoloncolták Magyarországra, ahol új kérelmet terjesztett elő. A hatóság azonban ismét elutasította, tekintettel az ellentmondásos nyilatkozatokra, és arra, hogy a felperes külföldre távozása a szavahihetőségét vonja kétségbe. Emellett hivatkozott az EJEB ítéletére a Husseini kontra Svédország ügyben, és megállapította, hogy súlyos sérelem nem érné a felperest, ha hazatérne. A felperes bíróság előtt támadta meg a határozatot, arra hivatkozva, hogy a magyar menedékjogról szóló törvény 61. § c.) pontjában szereplő „súlyos sérelem” fogalma tágabb, mint az EJEE 3. cikke, és a határozat nem a legfrissebb országinformációkon alapul.

Decision & Reasoning: 

A bíróság a felperest nem ismerte el menekültként, mivel a felperes nyilatkozatai a menekülés lényegi elemeit illetően nem voltak ellentmondásoktól mentesek, ill. meggyőzőek.

Oltalmazottként való elismerése azonban megalapozott, mert a döntés pillanatában irányadó, legfrissebb országinformációk alapján Afganisztánban rendkívül bizonytalan a biztonsági helyzet, és a felperestől nem lehet elvárni, hogy a fővárosban keressen menedéket a származási tartományában uralkodó fegyveres konfliktus okozta fenyegetettség elől.

A fegyveres konfliktusokkal küzdő országok általában nem nyújtanak biztonságos belső menekülési lehetőséget, mivel a frontvonalak mozgása a korábban biztonságosnak látszó területeket is veszélyessé teheti.

Outcome: 

A bíróság a kérelmezőt oltalmazottként ismerte el.

Observations/Comments: 

Az a tény, hogy a felperes időközben Ausztriába távozott, legfeljebb egy hatósággal együtt nem működő attitűdre utal, ezt nem a szavahihetőség körében kell értékelni.

A bíróság emellett visszautasította az alperesnek az EJEB ítéletekre való hivatkozását, mert azokban az ítéletekben az EJEB nem a legfrissebb országinformációk alapján hozta meg ítéletét.

Other sources cited: 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 2010. december 17-én kiadott, afganisztáni menedékkérőkre vonatkozó védelmi iránymutatása