Magyarország - Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 2013. június 10. K.K.F. kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 15.K30.590/2013/5

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
10-06-2013
Citation:
15.K30.590/2013/5.
Court Name:
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Menekültstátuszt kapott egy palesztin származású kérelmező.  Az UNWRA támogatásának a kérelmező akaratától független okból történő megszűnése okán a kérelmezőt ipso facto megilletik az Egyezmény által biztosított előnyök, így automatikusan menekültként kell elismerni.

Facts: 

A palesztin származású, libanoni menekülttáborban élő kérelmező előadta, hogy a Beddawi menekülttáborban uralkodó biztonsági helyzet, és különböző, más nézeten lévő palesztin csoportok zaklatásai és fenyegetései miatt hagyta el otthonát.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) elutasította a kérelmet. Álláspontja szerint a Genfi Egyezmény 1. D pont helyes értelmezése szerint az UNWRA működési területét önként elhagyókat nem illeti meg a nemzetközi védelem automatikusan , hanem csak a menekültügyi eljárás lefolytatásának lehetőségét teremtik meg. A kérelmező esetében továbbá nem áll fenn a Genfi Egyezményben foglalt okok miatti üldöztetés, ezért őt nem kell menekültként elismerni.

Decision & Reasoning: 

A bíróság a Genfi Egyezmény 1. cikk D pontja értelmezésénél irányadónak tekintette at Európai Unió Bíróságának az El Kott-ügyben hozott döntését. Ez alapján azt vizsgálta, hogy a kérelmező ténylegesen kérte-e az UNWRA támogatását, majd, hogy ez a támogatás megszűnt-e, és, hogy fennáll-e valamely kizáró ok.

A bíróság megállapította, hogy a kérelmező az UNWRA által regisztrált palesztin menekült volt, aki az őt ért sorozatos fizikai és pszichikai támadások nyomán kénytelen volt elhagyni az ügynökség működési területét, mert személyes biztonsága komoly veszélyben volt. Az UNWRA a kérelmező irányításától  vagy akaratától függetlenül nem volt képes védelemben részesíteni, ezért a kérelmezőt ipso facto megilletik a Genfi Egyezmény által biztosított előnyök, őt menekültként ismerték el.

Outcome: 

A bíróság a kérelmezőt menekültként ismerte el.