Magyarország - Fővárosi Bíróság, 2011. szeptember 22. U.S. kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 15K 31.755/2011/12

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
22-09-2011
Citation:
15 K 31.755/2011/12.
Court Name:
Fővárosi Bíróság
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

A palesztin kérelmező menedékkérelmét azért utasították el, mert nem volt szavahihető. A Ciszjordánián belüli biztonsági helyzetet azonban felül kell vizsgálni a legfrissebb származási országra vonatkozó információk alapján annak felmérésére, hogy a kérelmezőt fenyegeti-e kínzás, vagy embertelen bánásmód veszélye visszatérése után.

Facts: 
A kérelmező palesztin nemzetiségű, Ciszjordániából. Azt állította, hogy fegyveres iszlamista csoportok (az Iszlám Dzsihád és a Fatah) több alkalommal is elrabolták. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) megállapította, hogy a kérelmező állításai nem összefüggőek és nem hitelesek ezért elutasította a menekült státusz és a kiegészítő védelem iránti kérelmet és megállapította, hogy a kérelmező visszatérése Ciszjordániába, nem sértené a visszaküldés tilalmát.
Decision & Reasoning: 

A bíróság úgy értékelte, hogy a felperes ellentmondásos nyilatkozataival nem tudta valószínűsíteni sem az üldözéstől való megalapozott félelmét, sem az őt fenyegető súlyos sérelmet. A kérelmező által elmondottakat a bíróság sem találta szavahihetőnek.  Ugyanakkor a BÁH elmulasztotta értékelni a legújabb, legfrissebb származási országra vonatkozó információkat (country of origin information, COI) a visszaküldés tilalmának és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének alkalmazása tekintetében. A bíróság megállapította továbbá, hogy a származási országra vonatkozó információk rendkívül ellentmondásosak voltak és elrendelte, hogy a BÁH ismételten vizsgálja meg, hogy a felperes Ciszjordániába való visszaküldését követően ki lenne-e téve kínzás, embertelen megalázó bánásmód, vagy büntetés veszélyének.

Outcome: 

A bíróság a határozatot hatályon kívül helyezte és a hatóságot a visszaküldési tilalom fennállásának vizsgálata körében új eljárásra kötelezte.

Observations/Comments: 

A bíróság hangsúlyozta, hogy jelentésében az Egyesült Királyság Külügyminisztériuma is megerősítette, hogy bár a biztonság jelentősen javult Ciszjordániában, nem tanácsos az odautazás. Viszonylag sok külföldi turista és üzletember látogat oda incidensek nélkül, ugyanakkor a helyzet bizonytalan és gyorsan romolhat. Utazási tanácsaiban a kanadai külügyminisztérium arra figyelmezet, hogy a bizonytalan biztonsági helyzet miatt a palesztin területekre utazáshoz komoly elővigyázatosság szükséges.

Other sources cited: 

Ez az eset nem illeszkedik a palesztin menedékkérelmek azon sorába, amelyek esetén a bíróság az eljárást felfüggesztette és előzetes kérdést intézett az Európai Unió Bíróságához a Kvalifikációs Irányelv 12 (1) cikke alkalmazásának kérdését illetően. (ld: Bolbol ügy, C-31/09.,2010. június 17.).