Magyarország - Fővárosi Bíróság, 2011. október 5. 6.K. 34.440/2010/20

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
05-10-2011
Citation:
6.K. 34.440/2010/20.
Court Name:
Fővárosi Bíróság
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 
Menekültstátuszt kapott egy koszovói roma származású család, a roma kisebbség, mint meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás alapján.  Megállapítást nyert, hogy üldözés veszélye fenyegeti őket és az állami védelem vagy nem elérhető, vagy nem hatékony.
Facts: 

A koszovói nemzetiségű, roma származású felperes azt állította, hogy ő és családja etnikai hovatartozásuk miatt üldözésnek voltak kitéve a roma származásúak ellen irányuló, széles körben elterjedt diszkriminációnak, valamint annak betudhatóan, hogy az állam ez ellen nem képes hatékony védelmet nyújtani. A kérelmezők első kérelmét elutasították, a Fővárosi Bíróság új eljárásra kötelezte a menekültügyi hatóságot. A második eljárásban is elutasította a kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), azzal az indokkal, hogy a felperesek nem szavahihetőek.

Decision & Reasoning: 

A bíróság menekültként ismerte el a felpereseket arra tekintettel, hogy a korábbi ítélet már megállapította, hogy a felperesek nyilatkozataiban felfedezhető az ellentmondások nem voltak relevánsak a szavahihetőség értékelésének tekintetében. A bíróság kimondta, hogy a felperesek roma származása megállapítást nyert, ennek ellenére a BÁH határozatában továbbra sem értékelte a romák helyzetét Koszovóban. A felperesek üldözéstől való megalapozott félelmét a bíróság igazoltnak találta, továbbá a múltbéli üldözési cselekményeket elég súlyosnak találta ahhoz, hogy életüket, szabadságukat és biztonságukat veszélyeztessék. A bíróság megállapította, hogy az üldözési cselekmények összefüggésben voltak a felperesek roma származásával, amely az Egyezmény alapján üldözésnek minősülhet a kérelmezők meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt.

A bíróság megállapította, hogy hatékony állami védelemről csak akkor beszélhetünk, ha lennének olyan mechanizmusok, amelyek megelőzhetnék őket a különböző üldözési cselekményektől (vagy súlyosan diszkriminatív cselekményektől) és nem csak a már megtörtént események elkövetőit vonnák felelősségre.

Outcome: 

A felpereseket a bíróság elismerte menekültként.

Observations/Comments: 

Senki sem kötelezhető arra, hogy folyton bujkáljon azért, hogy elkerülje üldözői figyelmét, és ezért önként lemondjon legalapvetőbb alkotmányos és emberi jogairól.

Nem róható fel a felperesnek, hogy a korábbi megrázó élményeit csak úgy tudta előadni, hogy azok az idő múlásával egyre részletgazdagabbá váltak.  

Case Law Cited: 

Hungary - Metropolitan Court - 15. K. 31662/2009/16

Hungary - Metropolitan Court - 17.K.35.216/2009/19