Magyarország - Fővárosi Bíróság, 2011. Április 22. 17.K30.864/2010/18

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
22-04-2011
Citation:
17.K30.864/2010/18
Court Name:
Fővárosi Bíróság
National / Other Legislative Provisions:
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 6(1)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 12(1)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 13(1)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 61(b)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 61(c)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

A kérelmező nem tudta megalapozni vérbosszútól való félelemét. A származási országában azonban olyan fegyveres konfliktus dúl, amelynek során alkalmazott megkülönböztetés nélküli erőszak elég nagyfokú ahhoz, hogy ténylegesen fenyegesse a kérelmező életét vagy testi épségét. Ez megfelel a kiegészítő védelemre való jogosultság kritériumának.

Facts: 

Az afgán állampolgárságú, hazara törzsi származású felperes 1998-ban, nyolcéves korában hagyta el hazáját, és vérbosszú miatt fél oda visszatérni. 1998 nyarán földvita miatt verekedés tört ki az apja és a nagybátyja között, melyben az apja megölte a nagybátyja fiát. Családja ezért még aznap Pakisztánba menekült, az apját azonban útközben megölték a tálibok. Édesanyja Pakisztánban vesztette életét gyerekszülés közben. Egy évig tartózkodott Pakisztánban, majd tíz évig Iránban élt. 2009 júliusában indult útnak Magyarországra azért, hogy menedéket kérjen. Fenyegetés ugyan nem érte, de nem mer visszatérni Afganisztánba, mert attól fél, hogy nagybátyja megöli.

Decision & Reasoning: 

Az alperes a kérelmező elismerés iránti kérelmét mind a menekültkénti, mind az oltalmazottkénti elismerés tekintetében elutasította, azonban megállapította, hogy a visszaküldés tilalma fennáll. Indoklásában kifejtette, hogy a kérelmező nem Genfi Egyezmény szerinti okon alapuló üldöztetésre hivatkozott és nem valószínűsített súlyos sérelmet.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a vérbosszúval kapcsolatos iránymutatása felsorolja, hogy milyen szempontok mentén kell vizsgálni a vérbosszúra alapított menedékkérelmeket. Mindezen szempontok figyelembevételével a bíróság megállapította, hogy a kérelmező vérbosszútól való félelmének megalapozottsága nem valószínű. Ez egy pastu tradíció, amit feltételezhetően más törzsek közül csak a pastukkal szimpatizálók alkalmaznak, a pastuk ellenségeinek számító hazarák azonban nem. A kérelmező megalapozatlanul fél vérbosszútól, menekültkénti elismerése tehát alaptalan lenne. A bíróság megállapította, hogy

„Ghazni tartományban olyan fegyveres konfliktus dúl, melynek során alkalmazott megkülönböztetés nélküli erőszak elég nagyfokú ahhoz, hogy ténylegesen fenyegesse a kérelmező életét vagy testi épségét.”

A bíróság a rendelkezésre álló országinformációk alapján arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező származási helyén uralkodó helyzet kimeríti a belső fegyveres konfliktus fogalmát így hazatérése esetén testi épségét, életét súlyos sérelem veszélyeztetné.. Erre tekintettel a bíróság megvizsgálta a belső védelmi alternatíva lehetőségét a kérelmező esetében, hiszen Afganisztán más, biztonságos részén a kérelmező nem rendelkezik túlélését biztosító családi kapcsolatokkal, így személyével szemben nem ésszerűen elvárható az oda való visszatérés.

Outcome: 

A Fővárosi Bíróság az alperes határozatát (2010.01.15) megváltoztatva a kérelmezőt oltalmazottként elismerte.

Observations/Comments: 

Tolerated Status: non-EU harmonised form of protection against  refoulement based on Art 3 of the ECHR, please see section 51 of the Act II of 2007 on the entry and stay of third-country nationals, available in Hungarian at: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=107401.518283