Magyarország - Fővárosi Bíróság, 2008. december 28. A.M. kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 15.K.34.141/2009/12

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
28-12-2010
Citation:
15.K.34.141/2009/12
Court Name:
Fővárosi Bíróság
Keywords:
National / Other Legislative Provisions:
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 12
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 61(a)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 61(b)
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 61(c)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Az országinformációk megalapozzák olyan kivételes helyzet fennállását, amelyben a fenyegetettség fennállása kivételesen bizonyítottnak tekinthető, személyes érintettséget igazoló külön bizonyításra, valószínűsítésre nincs szükség. A sérelem veszélye valós, a kérelmező megfelel az oltalmazotti elismerés kritériumának.

Facts: 
 
Az afgán állampolgárságú férfit Angliából hazatérve azzal vádolták, hogy keresztény lett. Megölték az apját, amibe az anyja is belehalt. Őt is megfenyegették, hogy megölik, így elmenekült. Svájcba ment és áttért a kereszténységre.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal közigazgatási határozatában elutasította a felperes menedékkérelmét, és megállapította a visszaküldés tilalmát. A Hivatal szerint a felperes előadása több ponton ellentmondásos, életszerűtlen és összefüggéstelen volt. Nem tudta megmondani a kérelmező, hogy pontosan miben áll a fenyegetettsége. A felperes szavahihetősége mind az őt Afganisztánban ért atrocitások, mind a keresztény hitre történő áttérése vonatkozásában megdőlt, nem tudta valószínűsíteni üldöztetését, így menekültkénti elismerésének nem állnak fenn a jogszabályi feltételei.
Decision & Reasoning: 
 
A Fővárosi Bíróság, bírósági felülvizsgálata során előadta, hogy a rendelkezésre álló országinformációk az alperes megítélésével ellentétes tényeket tartalmaznak, amely tények az oltalmazottkénti elismerés alapjául szolgáló bizonyítékként értékelendők. Az alperes nem szerezte be teljes körűen a releváns országinformációkat, illetve tévesen értékelte az egyébként részben saját maga által is hivatkozott országinformációkat. Hangsúlyozta, hogy az országinformációk esetében megalapozzák olyan kivételes helyzet fennállásának megállapíthatóságát, amelyben a fenyegetettség fennállása kivételesen bizonyítottnak tekinthető, személyes érintettséget igazoló külön bizonyításra, valószínűsítésre nincs szükség, azaz a súlyos sérelem veszélye bizonyítottnak tekinthető. A sérelem veszélye valós, megfelel az oltalmazotti elismerés kritériumának. Az országinformációk megerősítik azt, hogy igen, a fegyveres konfliktust jellemző megkülönböztetés nélküli erőszak eléggé nagyfokúnak minősül (Egyesült Királyság Belügyminisztériuma, UNHCR, Amnesty International).