Resources - Country Overview

The Country Overviews for Austria, Belgium, Germany, Greece, France, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Sweden and the United Kingdom have been taken from the Asylum Information Database (AIDA)The reports cover asylum procedures, reception conditions and detention of asylum seekers and are regularly updated. AIDA is a project of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), in partnership with Forum Refugiés-Cosi, the Hungarian Helsinki Committee and the Irish Refugee Council.

EDAL Country Overviews for the Czech Republic, Finland, Slovenia, Slovakia and Spain were prepared by the National Experts who completed the Case Summaries with the input of the ELENA national coordinators. The overviews provide information on the legal framework of the relevant countries asylum system.

Resurssiluokittelut

Ota esille EDAL:in resurssit käyttämällä oikealla näkyviä suodattimia, jotka on luokiteltu seuraavien otsikkojen mukaisesti:

  • Suodatin resurssiluokituksen mukaisesti
  • Suodatin resurssien avainsanan mukaisesti
  • Suodatin resurssien maan mukaisesti 
  • Suodatin resurssien päivämäärän mukaisesti

Resurssiluokitus on jaettu edelleen seuraaviin:

Lakisäädäntö

Sisältää alaluokituksia: kansallinen lainsäädäntö, eurooppalaiset instrumentit ja kansainväliset instrumentit.

Documentointi

Täältä löydät resursseja seuraavista: UNHCR ja muut Yhdistyneiden kansakuntien elimet, ICRC, kansallisjärjestöt ja muut kansainväliset ja kansalliset organisaatiot.

Case-tapauslaki

Tämä osa sisältää yleensä tapauksia, joita siteerataan tiivistelmissä (tämä osa ei sisällä EDAL:n  case-tapaustiivistelmiä, mutta vain pelkästään alkuperäisiä tuomioita).

Maiden yleiskatsaus

EDAL:in maiden yleiskatsaus on valmistettu kansallisten asiantuntijoiden toimesta, jotka täyttivät case-tapaustiivistelmät.   Yleiskatsaukset tarjoavat informaatiota kyseisten maiden turvapaikkajärjestelmän laillisista puiterakenteista.

Tapausten valintaperusteet ja yhteenvedon tyyliopas
Tapausyhteenvedon mallipohja
Keyword translations and glossary

Tietoja resursseista

EDAL:issa tarjolla olevia resursseja ovat mm. EDAL:in maiden yleiskatsaukset projektiin osallistuvista maista, turvapaikan case-laki, * EDAL:in case-tapaustiivistelmien “muiden siteerattujen lähteiden” osassa viitatut asiakirjat sekä tärkeät eurooppalaiset ja kansainväliset lailliset instrumentit.

*Huomioi, että osa 'Case-tapauslaki' ('Case Law') ei sisällä EDAL- case-tapaustiivitselmiä – vain alkuperäiset päätökset.

EDAL:ssa luetteloidut resurssit eivät ole kaiken kattavia; pyrkimyksenämme on rakentaa sisältöä sekä edistää ja jakaa uusia resursseja, kun ne tulevat tarjolle.