FI - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta

Attachment(s): 
Resource category: 
Legislation
European Instruments,
Resource date: 
22-10-2013