Suomi - Korkein hallinto-oikeus, 14 marraskuu 2010, KHO:2010:2681

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
14-11-2010
Citation:
KHO:2010:2681
Court Name:
Korkein hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Suomessa hakija ilmoitti olevansa alaikäinen. Maltalla hänet oli rekisteröity täysi-ikäisenä. Hakijan tulee ensisijaisesti selvittää ja korjata Maltan viranomaisten kanssa hänen siellä mahdollisesti antamansa väärät henkilötiedot.

Facts: 

Maahanmuuttovirasto jätti kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta ja päätti vastuunmäärittämisasetuksen mukaan käännyttää hakijan Maltalle.

Suomessa hakija ilmoitti olevansa alaikäinen. Maltalla hänet oli rekisteröity täysi-ikäisenä. Täysi-ikäisen tiedot olivat myös Maltan myöntämässä muukalaispassissa, jonka hakija esitti Suomessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi täytäntöönpanokiellon. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hakija haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja totesi mm., että hänen tietonsa on EU-alueelle saavuttuaan kirjattu väärin, sillä muut turvapaikanhakijat olivat Maltalla neuvoneet ilmoittamaan väärän iän välttyäkseen vankeusrangaistukselta.

Suomessa lääkäri, terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä ovat lausunnoissaan tukeneet hakijan ilmoitusta alaikäisyydestään. Viranomaiset eivät ryhtyneet lääketieteellisiin iänmääritystoimiin.

Decision & Reasoning: 

Hakija on Maltalla antamillaan henkilötiedoilla saanut turvapaikkahakemuksensa turvapaikkamenettelyssä tutkittavaksi ja hänelle on myönnetty Maltalla oleskelulupa. Malta on siten vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa hakijan turvapaikkahakemuksen käsittelystä siinäkin tapauksessa, että hänen katsottaisiin olleen alaikäinen jättäessään Suomessa turvapaikkahakemuksen.

Hakijaa ei voida terveydentilansa, ikänsä tai muunkaan yksilöllisen arvioinnin perusteella pitää haavoittuvassa asemassa olevana. Hakijan tulee ensisijaisesti selvittää ja korjata Maltan viranomaisten kanssa hänen siellä mahdollisesti antamansa väärät henkilötiedot.

Outcome: 

Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja tutki asian. Valitus hylättiin eikä hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta muutettu.