Suomi - Helsingin hallinto-oikeus, 4 heinäkuu 2013, Hehao 13/0757/1

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
04-07-2013
Citation:
Hehao 13/0757/1
Court Name:
Helsingin hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että syyrialainen turvapaikanhakijanainen on terveydentilansa, traumaattisten Syyrian kokemustensa sekä Italian turvapaikkajärjestelmää koskevan maatiedon perusteella haavoittuvassa asemassa suhteessa Italiaan ja hänen käännyttämisensä sinne saattaisi aiheuttaa valittajan joutuvan  ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Hallinto-oikeus palautti asian Maahanmuuttoviraston uudelleen käsiteltäväksi. 

Facts: 

Valittaja on 38-vuotias yksinäinen nainen, Syyrian kansalainen ja uskonnoltaan kristitty. Valittaja on asunut yhdessä äitinsä kanssa, jonka kanssa hän paennut kotimaastaan jouduttuaan vainon ja muun muassa häirinnän, väkivallan ja uhkailujen kohteeksi kapinallisten taholta. He pakenivat sisällissotaa Libanonin kautta Italiaan. Valittajan veli, jolla on Suomen kansalaisuus ja joka asuu Suomessa, auttoi pakenemissa. Valittajalla on todettu hyvin kookas yläleuan luun kovakudoskasvan, joka edellyttää operatiivista hoitoa ja erikoistason jatkohoitoa. Valittaja on toimittanut erikoislääkärinlausunnon asiasta.

Maahanmuuttovirasto oli jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta ja päättänyt käännyttää valittajan Italiaan, joka on vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa valittajan turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet vastaanottavansa valittajan. Maahanmuuttoviraston hallinto-oikeudelle toimittaman lausunnon mukaan Italiassa turvapaikanhakijodien ja oleskeluluvan saaneiden asioita hoidetaan SPRAR-järjestelmässä, jonka piiriin pääsemisessä etuoikeutettuja ovat haavoittuvassa asemassa, kuten erikois sairaanhoidon tarpeessa, olevat henkilöt. Maastapoistava viranomainen Suomessa voi ilmoittaa etukäteen Italian vastaanottoviranomaisille palautettavan henkilön terveydentilansa johdosta Italiassa tarvitsemista terveydenhoitopalveluista ja vastaanoton erityispalveluista. Maahanmuuttoviraston mukaan valittajan terveydentilassa ei ole esitetty mitään sellaista selvitystä, jonka perusteella hän olisi vastuunmäärittämisasetuksen 15 (2) artiklassa tarkoitetulla tavalla riippuvainen Suomessa oleskelevan sukulaisen avusta. Kasvain voidaan leikata Suomessa, mutta jatkohoidon saaminen on mahdollista varmistaa Suomen ja Italian vastaanotto- ja terveydenhoitoviranomaisten yhteistyön avulla ja näin ollen valittaja ei ole terveydentilansa perusteella haavoittuvassa asemassa suhteessa Italiaan. Lisäksi maahanmuuttovirasto viittaa UNHCR:n heinäkuussa 2012julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan vaikka Italian järjestelmässä on kehittämisen varaa, ovat Italian turvapaikkamenettely ja vastaanotto-olosuhteet pääosin kohtuullista tasoa. Tämän perusteella maahanmuuttovirasto katsoo, ettei Italian järjestelmässä ole systeemisiä puutteita, joita voitaisiin pitää uskottavina perusteina uskoa, että valittaja joutuisia Italiassa epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi.

Hallinto-oikeus on antanut täytäntöönpanokiellon.

Decision & Reasoning: 

Hallinto-oikeus on valittajan terveydentilan, traumaattisten Syyrian kokemusten sekä Italian turvapaikanhakijoiden ja turvapaikan saaneiden määristä ja vastaanotto- ja asumisolosuhteista ja palveluiden saatavuudesta olevan maatiedon perusteella katsonut valittajan olevan haavoittuvassa asemassa suhteessa Italiaan ja käännyttämisen saattana aiheuttaa valittajan joutumisen ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi.

Outcome: 

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

Subsequent Proceedings : 

Maahanmuuttovirasto myönsi valittajalle turvapaikan. Maahanmuuttovirasto myönsi myös valittajan äidille turvapaikan. Valittajan äidin tapaus: Hehao 13/0759/1.

Observations/Comments: 

Valittajan äidin tapauksessa 13/0759/1, Helsingin hallinto-oikeus on perustellut päätöstään palauttaa asia Maahanmuuttoviraston uudelleen käsiteltäväksi samalla tavalla kuin tyttären tapauksessa. Äidin osalta hallinto-oikeus on katsonut hänen iän, traumaattisten Syyrian kokemusten sekä Italian turvapaikanhakijoiden ja turvapaikan saaneiden määristä ja vastaanotto- ja asumisolosuhteista ja palveluiden saatavuudesta olevan maatiedon perusteella katsonut valittajan olevan haavoittuvassa asemassa suhteessa Italiaan ja käännyttämisen saattavan aiheuttaa valittajan joutumisen ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi.