Suomi - Helsingin Hallinto-oikeus, 3 syyskuu 2013, Hehao 13/1012/3

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
03-09-2013
Citation:
Hehao 13/1012/3
Court Name:
Helsingin hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että afganistanilaiselle turvapaikanhakijalle on myönnettävä oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella maariidasta johtuvan verikoston uhan vuoksi. 

Facts: 

Valittaja on syntynyt ja asunut suurimman osan elämästään Iranissa mutta hän on Afganistanin kansalainen. Valittaja kuuluu seiyed-heimoon. Valittaja on hakenut turvapaikkaa Suomesta etniseen taustansa sekä maariidasta johtuvan verikoston uhan vuoksi. Valittaja karkotettiin Iranista Afganistaniin noin vuonna 2005-2006 mistä hän osti maapalstan tarkoituksenaan rakentaa palstalle talo. Valittajalle tuli kuitenkin ongelmia etnisen taustansa vuoksi ja hän palasi Iraniin, mistä hän palasi Afganistaniin kuultuaan, että maapalstan edellinen omistaja oli aloittanut rakentamaan valittajan palstalle ja kieltäytyi luovuttamasta palstaa valittajalle. Valittaja teki asiasta valituksen viranomaisille, jotka kehottivat valittajaa myymään palstan kolmannelle henkilölle. Kaupan jälkeen valittajan kimppuun hyökättiin, häntä puukotettiin mutta hän pääsi pakenemaan ja palasi Iraniin. Maapalstan edellinen omistaja on uhannut tappaa valittajan koska tappelun yhteydessä valittaja on loukannut toista hyökkääjistä, sillä seurauksella, että tästä tuli sokea. Maahanmuuttovirasto on hylännyt hakijan turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan valituksen ja päättänyt käännyttää hänet Afganistaniin. Maahanmuuttovirasto on hyväksynyt valittajan kertomuksen maapalstaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, että valittaja on myytyään palstan edelleen joutunut kahden henkilön pahoinpitelemäksi. Maahanmuuttovirasto on kuitenkin katsonut, ettei ole todennäköistä, että maapalstan entinen omistaja olisi enää vuosien jälkeen kiinnostunut valittajasta ja uhkaisi häntä. Lisäksi Maahanmuuttovirasto on katsonut, ettei valittaja ole vaarassa joutua vainotuksi etnisen taustansa perusteella.  Valittaja on vaatinut Maahanmuuttoviraston päätöksen kumoamista ja että valittajalle on myönnettävä turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella taikka yksilöllisistä inhimillisistä syistä. 

Decision & Reasoning: 

Hallinto-oikeus katsoi, että Maahanmuuttovirasto oli selvittänyt riittävällä tavalla hazaroiden ja saidilaisten välisiä suhteita ja ettei asiassa ole esitetyn selvityksen perusteella pääteltävissä, että valittaja olisi vaarassa joutua vainotuksi etnisen taustansa vuoksi. Hallinto-oikeus katsoi, että valittajaan kohdistuvan uhan perusteena ole valittajan alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide, joten hän ei ole UL 87§:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla vainon vaarassa. Oikeus on kuitenkin katsonut, että vaikka maariidasta on kulunut jo muutama vuosi ja valittaja on myynyt eteenpäin kysymyksessä olevan palstan, on valittaja maariitaan liittyvässä tappelussa loukannut maapalstan aiemmalle omistajalle läheistä henkilöä sillä seurauksella, että henkilö on sokeutunut. Verikostoa koskevan maatiedon perusteella on pidettävä mahdollisena, että valittaja voi joutua kostotoimenpiteiden ja jopa surmaamisen kohteeksi. Viranomaissuojaa ei tällaisissa tapauksissa ole saatavilla eikä sisäinen pako ole mahdollinen. Valittajan on katsottu olevan UL 88§:n 1 momentin 1 ja 23 kohdan tarkoittaman toissijaisen suojelun tarpeessa.

Outcome: 

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen turvapaikan osalta, mutta kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen muilta osin ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Valittajalle on myönnettävä oleskelulupa UL:n 88§ 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella. 

Other sources cited: 

Mousavi, Sayed Askar : The Hazaras of Afghanistan: An Historical, Cultural, Economic and Political Study: Surrey: Curzon Press, 1998,UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, August 2013. Report from Danish Immigration Services fact finding mission to Kabul, Afghanistan 25 February to 4 March 2012