Ελλάδα - Συμβούλιο Εφετών Θράκης, Ιούλιος 2005, Αριθμός Απόφασης 139/2005

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
07-07-2005
Citation:
139/2005
Court Name:
Συμβούλιο Εφετών Θράκης
National / Other Legislative Provisions:
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Greece - Σύμβαση της Γενεύης 1951 Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 (Geneva Convention 1951 Legislative Decree)
Greece - Law 4218/1961
Greece - Code of Criminal Procedure - Article 436
Greece - Code of Criminal Procedure - Article 438
Greece - Code of Criminal Procedure - Article 448
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Απορρίπτεται αίτημα έκδοσης του Αζερμπαϊτζάν σε περίπτωση εκζητούμενου που έχει αναγνωριστεί πρόσφυγας από τη Γερμανία. Προσχηματικώς αιτείται το Αζερμπαϊτζάν την έκδοση για πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου γιατί με αυτήν σκοπείται η καταστολή της πολιτικής αντίδρασης του εκζητούμενου στην κυβέρνηση του εκζητούντος κράτους. Το Αζερμπαϊτζάν αιτείται την έκδοση για πολιτικούς λόγους.

Facts: 

Ο εκζητούμενος, κύριος Κ.Μ., πολίτης του Αζερμπαϊτζάν, είχε αναπτύξει στη χώρα καταγωγής του έντονη πολιτική δράση. Ειδικότερα, από το 1989 έως το 2000 ήταν μέλος του κόμματος «ΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και από το 2000 μέλος του κόμματος «ΜΟΥΣΑΒΑΤ». Στις διεξαχθείσες στις 15.10.2003 προεδρικές εκλογές είχε εκλεγεί ως παρατηρητής για λογαριασμό του κόμματός του ως προς την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Νικητης των εκλογών αυτών αναδείχθηκε η αντίπαλη πολιτική παράταξη, της οποίας ηγείτο ο Αλίεφ, πλην η εγκυρότητα του αποτελέσματος των εκλογών αυτών αμφισβητήθηκε από το κόμμα του και παρατηρητές διεθνών οργανώσεων με συνέπεια να προκληθεί πολιτική οξύτητα. Έκτοτε άρχισαν πολιτικές διώξεις κατά των μελών του κόμματος «ΜΟΥΣΑΒΑΤ», στο οποίο ανήκε ο εκζητούμενος, συνελήφθησαν μέλη αυτού, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος. Συνεπεία της ως άνω κατάστασης δραπέτευσε από τη χώρα του και μετέβη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας όπου και κατάθεσε αίτηση περί χορηγήσεως ασύλου. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή με την από 29.4.2004 απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για Αναγνώριση Αλλοδαπών Προσφύγων. Έκτοτε, ο κύριος Κ.Μ. και η οικογένειά του διαμένουν στη Γερμανία. Ειδικότερα, ο κύριος Κ.Μ. είναι κάτοχος γερμανικού ταξιδιωτικού εγγράφου για πρόσφυγες και εκτοπισθέντες, και άδειας διαμονής σ’ αυτήν τη χώρα. Με το από 28.7.2005 τηλετυπικό σήμα του Εθνικού Γραφείου της Interpol Ελλάδας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης το από 11.8.2004 τηλετυπικό σήμα της Interpol Αζερμπαϊτζάν με το οποίο υποβλήθηκε αίτηση και ζητήθηκε η έκδοση και παράδοση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν του κυρίου Κ.Μ., ο οποίος διώκεται δυνάμει του από 22.10.2003 εντάλματος σύλληψης για τις πράξεις του χουλιγκανισμού, της διατάραξης της δημόσιας τάξης και της συμμετοχής σε παρόμοιες ενέργειες, της αντίστασης κατά της αρχής και της χρήσης βίας. Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Θράκης ο εκζητούμενος υποστήριξε τη συμμετοχή του στα κόμματα «ΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και «ΜΟΥΣΑΒΑΤ» στο Αζερμπαϊτζάν. Διευκρίνισε ότι στις 15.10.03 είχε εκλεγεί ως παρατηρητής για λογαριασμό του κόμματος ως προς την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και ότι σύμφωνα με πληροφορίες το κόμμα στο οποίο ήταν μέλος είχε κερδίσει και γιόρταζε τη νίκη με τα υπόλοιπα μέλη. Στο πλαίσιο αυτών των εορτασμών δέχθηκαν επίθεση από τους πολιτικούς αντιπάλους που έχασαν τις εκλογές και δημιουργήθηκαν φασαρίες. Δραπέτευσε τελικώς από το Αζερμπαϊτζάν γιατί ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών η αντίπαλη πολιτική παράταξη του Αλίεφ, οπότε άρχισαν πολιτικές διώξεις, συνελήφθη και αναγκάστηκε να δραπετεύσει. Ερωτηθείς για τη μεταχείριση που θα του επιφυλάξει η χώρα του σε περίπτωση που παραδοθεί στις αρχές της δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι έχουν σκοτωθεί όλοι οι φίλοι του που ανήκαν στην πολιτική παράταξη της οποίας ήταν μέλος και ότι τον περιμένει αργός θάνατος.

Decision & Reasoning: 

Το Δικαστήριο έκρινε κατ’ αρχήν ότι η αίτηση έκδοσης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αρμοδίως εισήχθη προς συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 436 παράγραφος 2 και 448 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα και από το εκζητούν κράτος. Επικαλούμενο τη διάταξη της τελευταίας περίπτωσης του εδαφίου γ΄ του άρθρου 438 ΚΠοινΔ το Δικαστήριο έκρινε ότι η υπό κρίση έκδοση ζητήθηκε προσχηματικώς από τις δικαστικές αρχές του Αζερμπαϊτζάν και ότι με αυτήν σκοπείται η καταστολή της πολιτικής δράσης του εκζητούμενου κατά της κυβέρνησης της χώρας καταγωγής του. Αξιολογώντας τα αποδεικτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η έκδοση ζητείται για πολιτικούς λόγους.

Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης του αιτήματος έκδοσης του κυρίου Κ.Μ. στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.

Outcome: 

Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης του αιτήματος έκδοσης του κυρίου Κ.Μ. στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.