Zdroje

Kategorie zdrojů

Přístup ke zdrojům EDAL prostřednictvím filtrů zobrazených na pravé straně, které jsou rozděleny do kategorií podle následujících titulů:

  • Filtrovat podle kategorií zdrojů
  • Filtrovat podle klíčového slova zdrojů
  • Filtrovat podle země zdrojů
  • Filtrovat podle data zdrojů

Kategorie zdroje se dále dělí na části:

Legislativa

Obsahuje podkategorie: národní legislativa, evropské nástroje a mezinárodní nástroje.

Dokumentace

Zde najdete zdroje z UNHCR a dalších orgánů OSN, ICRC, nevládních organizací a dalších mezinárodních a národních organizací.

Precedenční právo

Tato část obvykle obsahuje případy, které jsou citované v souhrnech (tento oddíl neobsahuje shrnutí případů EDAL, ale původní rozhodnutí).

Přehled země

Přehledy zemí EDAL připravili národní experti, kteří připravili shrnutí případů. Přehledy poskytují informace o právní struktuře azylového systému příslušných zemí.

Kritéria pro výběr případů a stručný průvodce stylem
Šablona souhrnu případu
Keyword translations and glossary

O zdrojích

Zdroje dostupné v databázi EDAL začleňují přehledy zemí EDAL, azylovou legislativu ze zemí zapojených do projektu, azylové precedenční právo, * dokumenty uváděné  v části „jiné citované zdroje“ shrnutí případů EDAL a také významné evropské a mezinárodní právní nástroje.

* povšimněte si, že část 'precedenční právo' neobsahuje shrnutí případů EDAL - pouze původní rozhodnutí.

Zdroje uvedené v databázi EDAL nejsou vyčerpávající. Naším cílem je stavět na obsahu a propagovat a sdílet nové zdroje, jakmile jsou k dispozici.