Česká republika - Nejvyšší správní soud, 18 prosinec 2008, S.I.Ch proti Ministerstvu vnitra, 1 Azs 86/2008-101

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
18-12-2008
Číslo rozhodnutí:
1 Azs 86/2008 - 101
Additional Citation:
Sbírka rozhodnutí NSS č. 4/2009
Název soudu:
Nejvyšší správní soud (NSS)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Žadatel, který žije ve smíšeném manželství, může být považován za osobu, která má důvodné obavy z pronásledování z důvodů náboženského vyznání. S ohledem na kvalifikační směrnici je rozhodující organ povinen nashromáždit dostatek informací ohledně dostupnosti a efektivity ochrany poskytované státními orgány v zemi původu.
Skutkový stav : 

Žadatel v době svého pobytu na Ukrajině potkal svou současnou manželku (občanství Ukrajina, vyznání křesťanské), se kterou se vrátil domů do Pákistánu. Po návratu do jeho vlasti čelili velkému tlaku ze strany žadatelovi rodiny a okolí. Nesnášenlivost vyústila ve střelbu na jejich dům, obdržení několika výhružných dopisů a fyzickému napadení.

Po těchto událost utekli oba manželé zpět na Ukrajinu. Tam se však stali terčem obdobného útoku. Všechny tyto incident byly řádně nahlášeny na policii, která ale žádné další kroky nepodnikla.

Proto se opět žadatel sebral a utekl do České republiky, zatímco jeho žena a děti zůstaly na Ukrajině.

Žadatel podpořil svou žádost tím faktem, že přísluší do specifické sociální skupiny smíšených manželství a skupiny osob, které opustili svou víru.

Ministerstvo vnitra odmítnulo jeho žádost o azyl a v první instanci soudního přezkumu bylo toto rozhodnutí potvrzeno. Stěžovatel se poté obrátil na NSS s kasační stížností, který vrátil věc zpět soudu I. instance.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Soud zpochybnil obě rozhodnutí předcházející, zejména nesouhlasil s odůvodněním soudu, neboť užil již zastaralou judikaturu.

Zatímco se Nejvyšší správní soud ztotožnil s tvrzením, že žadatel nepřísluší žádné specifické sociální skupině, dospěl k názoru, že se soud nedostatečně věnoval vyhodnocení otázky pronásledování z náboženských důvodů.

NSS vyhodnotil, že žadatel popsal dostačujícím a konkrétním způsobem svou situaci ohledně pronásledování z náboženských důvodů, přičemž se rozhodující orgány v předcházejících stádiích rozhodovacího procesu těmito jeho tvrzeními zabývaly pouze kuse a nedostatečně.

Především pak NSS konstatoval, že ministerstvo vnitra neshromáždilo dostatek důkazů popisujících situaci smíšených manželství v Pákistánu a jejich pronásledování a neinterpretovalo je správným způsobem.

Mimo toto NSS také nesouhlasil s odůvodněním soudu, jmenovitě s faktem, že žadatel byl povinen prokázat přímou persekuci ze strany státních orgánů, nebo pronásledování těmito orgány podporované.

 

Výsledek: 

Kasační stížnosti bylo vyhověno a rozhodnutí krajského soudu zrušeno

Komentáře/Poznámky: 

Rozhodnutí je dostupné na www.nssoud.cz

Case Law Cited: 

Czech Republic - 1 Azs 13/2006-39 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 2 Azs 92/2005-58 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 5 Azs 63/2004-60 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 6 Azs 45/2003-49 (Supreme Administrative Court)