Česká Republika - Krajský soud v Praze, 29 prosinec 2009, S.R.J. proti Ministerstvu vnitra, 47 Az 17/2009-52

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
29-12-2009
Číslo rozhodnutí:
47 Az 17/2009-52
Název soudu:
Krajský soud v Praze
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Kde žadatel tvrdí skutečnosti potencálně neslučitelné s článkem 3 EÚLP není možno žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou. K posouzení musí mít správní orgán dostatečné informace o zemi původu.

Skutkový stav : 

Žadatel ze Srí Lanky požádal v ČR o azyl v roce 2009 na letišti. Uvedl, že byl ohrořžen ve vleklém konfliktu na Srí Lance. V noci se na něj střílelo a přišel o svého zaměstnance, který byl na rozdíl od něj zastřelen. Rovněž i jeho chodili obtěžovat domů neznámé osoby. Ministerstvo žádost zamítlo s tím, že je zjevně nedůvodná, neboť žadatel neuvádí žádné důvody relevantní ve vztahu k mezinárodní ochraně. Co se týče ozbrojeného konfliktu, tak ten dle zpráv probíhá jen v části země a žadatel se měl přestěhovat. Žadatel podal žalobu ke Krajskému soudu v Praze.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Pokud žadatel pochází ze země původu, která není bezpečná a zároveň uvádí skutečnosti závažné (ohrožení života), pak není možno žádost zamítnout ve zrkráceném řízení jako zjevně nedůvodnou. Musí být posouzena meritorně. K meritornému posouzení přitom musí mít správní orgán řádné informace o zemi původu a za tyto nemůže být považována zpráva MV Velké Británie jako vodítko pro posouzení žádosti o mezinárodní ochranu. Může být toliko informačním zdrojem o situaci v zemi a neměla by být zdrojem jediným.Pro posuzování doplňkové ochrany v roce 2009 navíc nemůže postačovat informace z roku 2007.

Výsledek: 

Rozhodnutí ministerstva bylo zrušeno.

Komentáře/Poznámky: 

Soud v rozsudku také připomněl, že nelze zaměňovat odůvodněný strach z pronásledování a pronásledování uskutečněné.

Case Law Cited: 

Czech Republic - 5 Azs 18/2008 (The Supreme Administrative Court)