Česká republika - Krajský soud v Praze, 14 srpen 2008, O.S. proti Ministerstvu vnitra, 48 Az 57/2008

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
14-08-2008
Číslo rozhodnutí:
48 Az 57/2008 & 1 Azs 105/2008-81
Název soudu:
Krajský soud v Praze/Nejvyšší správní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Informace o zemi původu musí být aktuální a vyvážené, zpráva Evropksé komise hodnotící zemi z hlediska možného vstupu do EU je politickým dokumentem a jako taková může být v řízení o žádosti použita toliko doplňkově.

Skutkový stav : 

Žalobce, občan Turecka, kurdské národnosti přicestoval do ČR a na letišti po svém příjezdu požádal o mezinárodní ochranu, s tím, že v zemi odmítal nastoupit základní vojenskou službu, protože by byl nucen bojovat proti Kurdům. Dále poukázal na své sympatie ke straně DPT a uvedl několik incidentů se státními orgány, kdy dle jeho přesvědčení jeho politické aktivity a kurdské vlastenectví vedly k zadržování jeho osoby. Ministerstvo vnitra jeho žádost zamítlo s odůvodněním, že podmínky pro udělení jedné z forem ochrany nebyly naplněny. Odkázalo poté zejména na informaci o zemi původu – hodnotící zprávu Evropské komise. Jmenovaný podal žalobu ke krajskému soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Krajský soud dospěl k závěru, že ministerstvo vnitra nedostatečně zjistilo skutkový stav. Informace, které byly pro hodnocení výpovědi žalobce obstarány, nebyly dostatečně aktuální a přiléhavé. K otázce doplňkové ochrany mělo ministerstvo k dispozici téměř rok staré informace. Hodnotící zpráva Evropské komise dle soudu vůbec neměla být použita. Jedná se totiž o diplomatický dokument a jde o zkreslený, politický náhled na situaci v Turecku.

Výsledek: 

Žaloba byla úspěšná a  rozhodnutí ministerstva bylo zrušeno

Následující řízení: 

Ministerstvo následně využilo možnosti podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který jí nicméně nevyhověl. NSS připomněl základní zásady pro obstarávání informací o zemi původu, kdy tyto musí být v 1) maximální možné míře  relevantní, 2) důvěryhodné a vyvážené, 3) aktuální a ověřené z různých zdrojů, a 4) transparentní a dohledatelné.

V případě stěžovatele tyto podmínky splněny nebyly, když zprávy o situaci v zemi původu byly poměrně zastaralé, zejména s ohledem na vývoj v otázce postupu vůči kurdským separatistům a tedy i bojů proti nim v roce 2007. A hlavním zdrojem byla právě hodnotící zpráva Evropské komise. NSS sice zcela nepřitakal názoru krajského soudu, že tato zpráva neměla být užita vůbec. Nicméně potvrdil, že s ohledem na její diplomatický charakter a účel, pro nějž se zpracovává, bylo pro azylové řízení nezbytné k ní přistupovat obezřetně a mohla by být toliko jedním z důkazů.

Komentáře/Poznámky: 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2008 č.j. 48 Az 57/2008, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2009 č.j. 1 Azs  105/2008-81 dostupná na www.nssoud.cz

Soud také ministerstvu vnitra vytkl, že směšuje uskutečněné pronásledování a odůvodněný strach z pronásledování, který nevyžaduje, aby žadatel byl v zemi původu již pronásledován, ale stačí, že takové riziko hrozí.