Česká Republika - Krajský soud v Hradci Králové, 13 červenec 2011, J.M.A. proti Ministerstvu vnitra, 30 A 28/2011-33

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
13-07-2011
Číslo rozhodnutí:
30A 28/2011-33
Název soudu:
Krajský soud v Hradci Králové
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Žadatele o udělení mezinárodní ochrany není možno sankcionovat za neoprávněný vstup správním vyhoštěním pokud jsou splněny podmínky čl 31 Úmluvy o právním postavení uprchlíků.

Skutkový stav : 

Žadatelka z Kamerunu požádala v ČR ihned po svém příjezdu o mezinárodní ochranu. Nicméně vzhledem k tomu, že přicestovala bez platného dokladu a víza, policií jí bylo uděleno správní vyhoštění. Proti tomuto rozhodnutí se žadatelka v zastoupení odvolala k Ředitelství policie ČR, avšak bezúspěšně. Podala tedy žalobu k soudu v Hradci Králové s tím, že policii vytkla, že nezohlednila vůbec pravidlo zakotvené v článku 31 Úmluvy o právním postavení uprchlíků.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Je nutno u žadatelů o mezinárodní ochranu řádně zkoumat případné naplnění podmínek článku 31 Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Je tedy namístě vždy zjistit, zda nejsou kumulativně splněny podmínky: přicestování přímo  ze státu původu (a vyložit tento pojem), bezprostřední ohlášení se úřadům a prokázání dobrého důvodu pro nezákonný vstup. Stačí sice, aby alespoň jedna podmínka nebyla splněna a definice článku 31 by se tak neuplatnila, nicméně policie se v projednávaném případě řádně podmínkami nezabývala. Tvrdila sice, že cizinka nemohla přijet ze státu původu, když údajně měla jet automobilem, nicméně nijak své úvahy dále nezdůvodnila. Navíc výpověď cizinky na jiném místě rozhodnutí označil za nepravdivou. Policie byla povinna řádně zdůvodnit a doložit své úvahy ke zpsůsobu přicestování, přihlášení se úřadům a případnému dobrému důvodu k enezákonnému vstupu. Třetí podmínkou se policie nezabývala vůbec.

Výsledek: 

Žalobě bylo vyhověno a rozhodnutí policie zrušeno.

Následující řízení: 

Policie ČR však podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a případ tak bude projednávat ještě Nejvyšší správní soud

Komentáře/Poznámky: 

Soud policii z procesního hlediska vytkl zejména nedostatek odůvodnění a neodstatečně zjištěný skutkový stav. Soud také přitakal žalobkyni v tom, že článek 31 Úmluvy má aplikační přednost před zákonem a ustanovení § 119a zákona o pobytu ciznců tak musí být v případě kolize upozaděno.