Latest News


C-507/19: CJEU interprets Article 12(1)(a) QD as referring to ‘effective access to territory’

Date: 
Wednesday, January 13, 2021

On 13 January 2021, the CJEU ruled, in case C-507/19 Bundesrepublik Deutschland v XT, on the interpretation of Article 12 of the Qualification Directive (Directive 2011/95).

C-441/19: CJEU delivers judgment concerning return decisions and the investigation into adequate reception facilities for unaccompanied minors in the State of return

Date: 
Thursday, January 14, 2021

On 14 January 2021, the CJEU published its judgment in TQ v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (State Secretary for Justice and Security) (C-441/19) concerning the interpretation of, inter alia, Article 6(1) and Article 8(1) of the Return Directive (

Communicated cases against Greece (application no. 19614/20) and the Netherlands (application no. 64534/19)

Date: 
Monday, January 18, 2021
  • A.B v Greece (application no. 19614/20) concerns the living conditions of a pregnant woman in the Pyli hotspot on the island of Kos.

Latest Cases


Země žadatele: Iraq

Český krajský soud projednával žádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle § 129 (1) zákona o pobytu cizinců. Po provedení textové a teleologické analýzy výše zmíněného státního ustanovení soud rozhodl, že zákon předložený v Článku 28 Dublinského nařízení III není použitelný v České republice, protože tento členský stát nebyl schopen stanovit objektivní kritéria k posuzování rizika útěku.      

Země žadatele: Ukraine

Rozsudek definoval určitou sociální skupinu jako skupinu osob, která sdílí objektivně společnou charakteristiku nebo je alespoň takto společností vnímána. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob. Riziko pronásledování samo o sobě tuto charakteristiku nepředstavuje.

Země žadatele: Ukraine

Posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné vyžaduje třístupňový test:  (1) zda hrozí stěžovateli vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl žadatel podat žádost dříve a (3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost podal „pouze“ s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání.

Článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl např. od čl. 3 a čl. 8 téže úmluvy extrateritoriální účinky. Navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle čl. 3 úmluvy, není v rozporu s úmluvou. Takové navrácení nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu pro účely posouzení doplňkové ochrany.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).