Latest News


UK: Supreme Court reiterates that a refugee cannot be removed until claim is assessed

Date: 
Friday, March 19, 2021

On 19 March 2021, the Supreme Court of the United Kingdom handed down its judgment in G v G [2021] UKSC 9. The case concerns G, an eight-year-old national of South Africa whose mother applied for international protection in the UK listing G as a dependent and whose father had brought international child abduction proceedings for under the Hague Convention the breach of his right to custody of his child.

C-768/19: AG Hogan gives opinion on the point at which a person’s ‘minor’ status is assessed in order to determine whether that minor and another person are ‘family members’

Date: 
Thursday, March 25, 2021

On 25 March 2021, AG Hogan published an opinion in Bundesrepublik Deutschland v SE (C‑768/19). The request for preliminary ruling arises in proceedings between S.E and the Federal Republic of Germany concerning the refus

Communicated case against Poland

Date: 
Friday, March 26, 2021

Z.E. and Others v Poland (Application no. 4457/18) concerns the applicant Z.E and her four children, who are Russian nationals of Chechen origin. In 2013, the applicants were stopped while crossing the Polish border with Z.E’s husband. Various sets of asylum proceedings ensued and ultimately ended in a refusal.

Latest Cases


Země žadatele: Iraq

Český krajský soud projednával žádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle § 129 (1) zákona o pobytu cizinců. Po provedení textové a teleologické analýzy výše zmíněného státního ustanovení soud rozhodl, že zákon předložený v Článku 28 Dublinského nařízení III není použitelný v České republice, protože tento členský stát nebyl schopen stanovit objektivní kritéria k posuzování rizika útěku.      

Země žadatele: Ukraine

Rozsudek definoval určitou sociální skupinu jako skupinu osob, která sdílí objektivně společnou charakteristiku nebo je alespoň takto společností vnímána. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob. Riziko pronásledování samo o sobě tuto charakteristiku nepředstavuje.

Země žadatele: Ukraine

Posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné vyžaduje třístupňový test:  (1) zda hrozí stěžovateli vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl žadatel podat žádost dříve a (3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost podal „pouze“ s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání.

Článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl např. od čl. 3 a čl. 8 téže úmluvy extrateritoriální účinky. Navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle čl. 3 úmluvy, není v rozporu s úmluvou. Takové navrácení nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu pro účely posouzení doplňkové ochrany.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).