Latest News


UK: the interplay between the Geneva Convention and the Hague Convention

Date: 
Tuesday, September 15, 2020

On 15 September 2020, the Court of Appeal ruled that, where a child has been granted refugee status in their own right, or has its own pending asylum claim, it cannot be returned under the Hague Convention. However, in case a child is dependent on another asylum claim, the child can be returned.

Finland: Supreme Administrative Court rules on the obligation to provide special procedural guarantees to vulnerable applicants

Date: 
Monday, September 7, 2020

On 7 September 2020, the Supreme Administrative Court of Finland ruled that an officer of the Finish Immigration Service (FIS) is obliged, under section 96(a) of the Aliens Act, to consider the individual status and circumstances of an asylum applicant by identifying an applicant in need of special procedural guarantees and providing them with the necessary support to enable them to exercise their rights and fulfil their obligations

France: interim relief judge rejects call for continued food and drinks distribution in the center of Calais

Date: 
Tuesday, September 22, 2020

On 22 September 2020, the French Administrative Tribunal of Lille ruled that there was no urgency to suspend the execution of the Pas-de-Calais Prefect’s decree (Arrêté) of 10 September 2020, which prohibits the distribution of free drinks and food products in certain parts of the city center of Calais to prevent health risks and

Latest Cases


Země žadatele: Iraq

Český krajský soud projednával žádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle § 129 (1) zákona o pobytu cizinců. Po provedení textové a teleologické analýzy výše zmíněného státního ustanovení soud rozhodl, že zákon předložený v Článku 28 Dublinského nařízení III není použitelný v České republice, protože tento členský stát nebyl schopen stanovit objektivní kritéria k posuzování rizika útěku.      

Země žadatele: Ukraine

Rozsudek definoval určitou sociální skupinu jako skupinu osob, která sdílí objektivně společnou charakteristiku nebo je alespoň takto společností vnímána. Tato charakteristika má často povahu vrozeného, nezměnitelného rysu nebo je jinak zásadní pro lidskou identitu, svědomí nebo výkon lidských práv dotyčných osob. Riziko pronásledování samo o sobě tuto charakteristiku nepředstavuje.

Země žadatele: Ukraine

Posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné vyžaduje třístupňový test:  (1) zda hrozí stěžovateli vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl žadatel podat žádost dříve a (3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost podal „pouze“ s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání.

Článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl např. od čl. 3 a čl. 8 téže úmluvy extrateritoriální účinky. Navrácení jednotlivce do země, kde mu hrozí omezení jeho náboženské svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle čl. 3 úmluvy, není v rozporu s úmluvou. Takové navrácení nemůže ani prima facie představovat vážnou újmu pro účely posouzení doplňkové ochrany.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).